Villkor

1. INFORMATION OM OCH HUR DU KONTAKTAR OSS

1.1 Dessa villkor gäller för din registrering och användning av cykeldelningssystemet från DigiBike AB. DigiBike AB är ett företag registrerat i Sverige. Vårt organisationsnummer är 559117–3132 och vårt säte är på Dovhjortsvägen 7, 722 42 Västerås. 
Hemsida: www.digibike.se

Du kan kontakta vår kundsupport genom att skriva till oss på info@digibike.se

Om vi behöver kontakta dig så kommer vi att kommunicera via appen eller genom att skriva till er.

2. VILLKOR MED DEFINERADE BETYDNINGAR

I detta avtal har följande ord följande betydelser:

App/Appen: betyder DigiBike-appen som kan laddas ned via App Store och Play Store.

Cykel: betyder en cykel som är tillgänglig för uthyrning utav DigiBike AB.

DigiBike: är ett varumärke registrerat utav DigiBike AB.

Kostnader: avgifterna som betalas av er i samband med användandet utav vår cykeluthyrningstjänst och övriga kostnader som kan uppkomma enligt paragraferna 5, 6 och 13 nedan.

Registrerad användare: refererar till en person som har registrerat sig för att använda DigiBikes tjänster genom att förse oss med viss personlig information samt betalningsinformation när hen registrerade ett konto hos oss.

Vi, vår och oss: refererar till DigiBike AB.

Du, din, er: avser en användare av DigiBike-tjänsten.

3. DIGIBIKES VILLKOR

3.1 Detta är de villkor som vi erbjuder cykeluthyrning och relaterade produkter, tjänster och digitalt innehåll via.

3.2 Vi förbehåller oss rätten att neka ett DigiBike-medlemskap efter vårt eget godtycke.

3.3 Vänligen läs dessa villkor noggrant. Dessa villkor berättar vilka vi är och mer information om våra tjänster och tillämpade avgifter.

3.4 Du måste vara 16 år eller äldre för att få registrera ett konto hos DigiBike och hyra våra cyklar.

3.5 Du godkänner att vi behandlar alla personuppgifter i överensstämmelse med vår integritetspolicy som du kan läsa på www.digibike.se.

3.6 Vi förbehåller oss rätten att stänga av ditt konto när som helst om vi anser att du ej har följt dessa användarvillkor.

3.7 Vi kan ändra dessa villkor, våra avgifter och detaljer gällande DigiBike-tjänsten när som helst. Under dessa omständigheter kan du vara berättigad till återbetalning av vissa avgifter som du betalat oss enligt vår återbetalningspolicy.

3.8 Ingen annan anställd än en företagsdirektör har befogenhet att göra enskilda undantag eller ändringar i ditt avtal med oss.

3.9 Vi kommer alltid att försöka driva en pålitlig service. Ibland kan vår cykeluthyrning dock sluta fungera av skäl som ligger utanför vår rimliga kontroll.

3.10 Vi erbjuder ingen garanti för att en cykel kommer att vara tillgänglig vid behov. All cykeluthyrning är beroende av tillgängligheten.

4. HYRNING OCH ÅTERLÄMNING AV CYKLAR

4.1 Du kan låsa upp en cykel genom att skanna QR-koden på cykelns lås via DigiBike-appen. Om du inte kan skanna QR-koden av någon anledning, kan du istället ange cykelns identifikationsnummer för att låsa upp cykeln. Cykelns identifikationsnummer finns på båda sidor av cykeln.

4.2 När du har cyklat färdigt måste du parkera cykeln på ett ordentligt sätt så att den inte står i vägen för eller hindrar fotgängar- och fordonstrafik. Vi ser helst att cykeln parkeras i ett cykelställ. Du måste manuellt låsa cykelns lås genom att skjuta spaken på ramlåset nedåt tills låset går runt bakhjulet, i samband med detta ber vi er att föra den röda vajern som sitter under sadeln runt cykelstället och sedan låta ramlåset passera genom öglan på vajern så att cykeln blir fastlåst i cykelstället. Du kommer att höra ett pipande ljud ifrån låset när det är korrekt låst. Sedan måste du i appen trycka på knappen ”Avsluta resa” för att slutföra ordern och registrera cykeln som återlämnad.

4.3 Cykeln måste alltid parkeras på en plats där den finns tillgänglig för alla som vill hyra den. Cykeln får ej parkeras på privat tomt, i förråd, cykelkällare eller andra platser utom räckhåll för allmänheten.

4.4 Cykeln måste alltid parkeras inom stadens parkeringszon. Parkeringszonen är det grönfärgade området i appens karta som sträcker sig till stadens ytterkanter.

4.5 Undantag från punkt 4.4 får göras i upp till 24 timmar räknat från starttiden av den order som registrerats i samband med att cykeln fördes utanför parkeringszonen. Har du ej återlämnat cykeln inom parkeringszonen senast 24 timmar efter det att ordern påbörjades anses cykeln vara försvunnen och då gäller punkt 13.2 nedan

5. CYKELANVÄNDNINGSKOSTNADER

5.1 Den aktuella standardavgiften för vår cykeluthyrning finns att läsa på vår hemsida, www.digibike.se.

5.2 Du måste ha ett belopp om minst en standardavgift i din app-plånbok eller ha ett giltigt medlemskap för att kunna låsa upp en cykel.

5.3 Du måste ange ett giltigt betalkort eller kreditkort, som är antingen VISA, Visa Electron, Mastercard eller Amex, vilket vi kan dra avgifterna från. Alternativt kan du använda en gruppkod som betalmedel, i detta fall krävs inget giltigt betalkort.

5.4 Om din app-plånbok ej har täckning måste du fylla på ditt saldo innan du kan låsa upp en cykel.

5.5 Under den period du är registrerad användare, accepterar du att inte avsluta ditt betalkort hos din bank utan att först berätta för oss och tillhandahålla ett alternativt betalkort från vilket vi kan dra avgifterna.

5.6 DigiBikes bonuskrediter kan inte överföras eller återbetalas.

6. MEDLEMSKAP

6.1 DigiBike erbjuder köp av medlemskap. De aktuella priserna för medlemskap finns på vår hemsida www.digibike.se. Ett medlemskap tillåter medlemmen att göra obegränsat antal turer per dag under medlemskapsperioden.

6.2 Du kan köpa ett Dagskort, vilket möjliggör 24 timmars obegränsad användning. Det aktuella priset för Dagskort finns på vår hemsida www.digibike.se

6.3 Medlemskap och Dagskort påbörjar sin giltighetstid vid inköpstillfället.

6.4 Medlemskap och Dagskort upphör automatiskt vid slutet av den aktuella perioden. Vid upphörandet fortsätter du att vara en registrerad användare och har möjlighet att köpa ett annat medlemskap eller Dagskort.

6.5 Du kan avbryta ditt medlemskap hos DigiBike när som helst inom 14 dagar efter det att du först blev medlem. Om du avbryter ditt medlemskap inom de första 14 dagarna kommer vi att dra av våra avgifter för din användning fram till uppsägningstiden, beräknat utifrån vår standardavgift. Ingen återbetalning kommer att ges för medlemskap som sägs upp efter denna 14 dagarsperiod.

7. ANVÄNDNINGSTID

7.1 DigiBikes cyklar skall inte användas i mer än 24 timmar i följd. 24 timmar i följd är den maximala användningsperioden.

7.2 Du måste parkera och låsa din DigiBike innan slutet av den maximala användningstiden.

7.3 Om den maximala användningstiden överskrids anses cykeln vara försvunnen och då gäller punkt 13.2 nedan.

8. CYKELFEL

8.1 Vi ber dig att genomföra en visuell inspektion av cykeln innan du låser upp den. Om du upptäcker några problem med cykeln, efter att du låst upp den, har du tre minuter på dig från upplåsning att parkera och låsa den igen. Om du rapporterar felet till oss via appen kommer du inte att debiteras i detta fall, förutsatt att cykeln returnerats inom de tre första minuterna.

8.2 Om du hittar ett fel på cykeln under cykelturen, stanna och parkera cykeln när det är säkert att göra det, lås den och avsluta resan i appen. Var sedan vänlig och rapportera detta fel till oss via appen. Vi ber dig att du inte försöker cykla när det finns ett fel eftersom det inte är säkert för dig eller för andra trafikanter.

9. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

9.1 Du är ansvarig för cykeln, dess säkerhet och eventuella skador som uppstår under hela tiden den är uthyrd till dig. 

9.2 Du samtycker till att använda cykeln på ett säkert och ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

9.3 Du ska följa alla policyer vi har angett angående cykeluthyrningen och användning av DigiBike-tjänsten.

9.4 Du är ansvarig för alla föremål du transporterar på en cykel.

9.5 Du måste återlämna cykeln i samma skick som när du låste upp den, bortsett från normalt slitage.

9.6 Du kan ibland behöva förse oss med information om användningen av en cykel. Om vi begär det, samtycker du till att ge detaljer om ditt fullständiga namn och adress och uppgifter om varje angiven cykeluthyrning, inklusive din användning av cykeln och den rutt som tagits.

10. RESTRIKTIONER CYKELANVÄNDNING

10.1 Du får inte:

10.1.1 låna ut ditt personliga konto till någon annan person

10.1.2 tillåta någon annan att cykla med en cykel du låst upp med ditt konto och du får inte ta några passagerare, inklusive djur;

10.1.3 manipulera, modifiera eller försöka demontera cykeln på något sätt och du får inte montera några tillbehör eller göra andra tillägg på cykeln;

10.1.4 skada cykeln;

10.1.5 låsa cykeln på annat sätt än enligt DigiBikes instruktioner;

10.1.6 använda en cykel för affärsändamål utan vårt tillstånd;

10.1.7 belasta cykeln med en totalvikt på mer än 120 kilo;

10.1.8 bära olagliga eller farliga föremål;

10.1.9 använda cykeln på ett hänsynslöst eller farligt sätt och du får inte använda cykeln för någon form av stunts eller tricks; eller

10.1.10 använda cykeln i samband med olagligt, omoraliskt eller oordnat beteende.

11. TIPSNING

Om du tipsar en vän om DigiBike som sedan tecknar ett 12 månaders medlemskap, kommer vi att ge dig 60kr i din app-plånbok gratis och din vän får 60kr rabatt på sitt köp.

12. FÖRSÄKRING

12.1 Vi har tecknat en ansvarsförsäkring för all cykeluthyrning för att täcka eventuellt ansvar, med en självrisk på 4 480kr, för skador på tredje part eller oavsiktlig skada på en tredje parts fysiska egendom som härrör från din användning av en DigiBike-cykel. För undvikande av tvivel täcker inte detta förlust, stöld eller skador på cykeln. Den allmänna ansvarsförsäkringen är begränsad i omfattning och belopp och omfattas av olika undantag. 

12.2 Allmän ansvarsförsäkring ingår som en del av din cykeluthyrning och det är inte möjligt för dig att välja bort det.

12.3 Det är viktigt att notera, var du är berättigad till förmån för den allmänna ansvarsförsäkringen i fråga om en fordran från en tredje part, är du ansvarig för att betala en självrisk på 4 480kr.

12.4 Om du är involverad i en olycka eller skada orsakad av någon eller om skador orsakas av något medan du använder en cykel, måste du sluta cykla när det är säkert att göra det, meddela oss om händelsen så kommer vi att ge dig instruktioner enligt den allmänna ansvarsförsäkringen.

13. ÖVRIGA KOSTNADER

13.1 Om du skadar en cykel tar vi ut en reparationsavgift på upp till högst 2 700kr.

13.2 Om en cykel försvinner eller blir stulen under tiden du hyr den blir du ersättningsskyldig och får betala en avgift på 2 700kr.

13.3 Om punkt 13.1 eller 13.2 blir aktuell kommer vi att kontakta dig med mer information, får vi ej något svar inom 48 timmar från tiden då vi först kontaktade dig så gäller punk 13.4 nedan.

13.4 Du godkänner härmed att vi, vid uteblivet svar, får dra dessa kostnader enligt punkt 13.1 samt 13.2 efter 48 timmar, från tiden då vi först kontaktade dig, från det betalkort som är registrerat på ditt DigiBike-konto.

14. KLAGOMÅL OCH TVISTER

14.1 Klagomål och tvister hanteras enligt vår klagomålspolicy. Vi har 14 dagar på oss att svara på ett första klagomål. Du samtycker till att ge oss all information vi kan begära som kan vara till hjälp i vår undersökning.

14.2 Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

14.3 Om en tvist uppstår mellan dig och oss och du vill ta detta till en domstol, måste du göra det vid en domstol i Sverige.

15. YTTERLIGARE INFORMATION

15.1 Bara du och vi har rättigheter enligt dessa villkor. Ingen annan person ska ha några rättigheter enligt dessa villkor.

15.2 Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan person.

DigiBike AB – 2019-09-02